Politica de confidențialitate

Stimate Client,
Prin completarea formularelor de pe siteul foarfeci.com, va dați automat consimțământul pentru prelucrarea de către Cutrom SRL a datelor dvs cu caracter personal inserate in formularele completate, conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Noi, Cutrom SRL, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine suntem?
Denumirea societății care vă solicită consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră, în scopurile specificate în acest formular, este:
S.C. Cutrom S.R.L.
Calea Timișorii, Nr. 30, 310245, Arad, România

Dorim să utilizăm următoarele date cu caracter personal:
Nume
Prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul efectuării: ofertare/ comunicare/ transmitere newsletter

Ce vom face cu datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră vor fi salvate in baza noastra de date. Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.
Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Transfer internațional de date
Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor furnizori de servicii localizați în afara Spațiului Economic European

Retragerea consimțământului
Vă puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest formular, fie la adresa de email: cutrom@cutrom.com

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră
Vom păstra datele dumneavoastră pe o perioada nedeterminata de la data furnizării lor către noi.

Drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.  Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de a vă plânge
Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Am citit și am înțeles informațiile furnizate în formularele de pe siteul foarfeci.com și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele așa cum se specifică în acesta.